Ważne dokumenty przedszkolne


[pobierz] 0.1 MB Koncepcja pracy przedszkola p 71 2017-2018 do 2022
[pobierz] 0.6 MB Od zabawy do nauki program wychowania przedszkolna
[pobierz] 0.1 MB Zgoda rodziców na przetwarzanie danych swoich i dz
[pobierz] 0.1 MB Klauzula inf., dla osób upoważ
[pobierz] 0.1 MB Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka p 71
[pobierz] 0.1 MB Zgoda na publikacje dziecko-rodo-01
[pobierz] 0.1 MB Konto bankowe - zwroty p 71--01
[pobierz] 0.1 MB Odpłatność rok szkolny 2018-2019
[pobierz] 0.1 MB Wniosek o obniżenie kosztów p 71--01