11 listopada...


 

 

Corocznie nasza delegacja jest obecna na cmentarzu przy ul. Nowina na uroczystości upamietniającej zdobycie niepodleglości