Dobrze znać zasady pierwszej pomocy!


 

 

 

 

 Dzięki uprzejmości ratowników medycznych dzieci
z grup starszych wzięły udział w warsztatach nt. pierwszej pomocy.