Jak, co roku około 14 października Dzień Edukacji Narodowej Pod Topolą!...