Konferencja w Collegium Novum


 

 "Budowanie klimatu sprzyjajacego warunkom wychowawczym"-tak brzmiał temat wiodący konferencji
w ramach projektu "Szkoła promująca zdrowie".
Tym razem chodzilo o zdrowie psychiczne w szeroko pojętym zakresie.