Mądre Sówki reprezentowały Topolę w sportowej olimpiadzie w Jarzębince