Przedszkolaki na Uniwersytecie- edycja II- Inauguracja


 

 

   Przedszkolaki na Uniwersytecie, to projekt, w którym nasze     przedszkole bierze udział po raz drugi. Tegoroczny projekt został poszerzony

o szereg inicjatyw. Przede wszystkim współpraca Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza będzie prowadzona nie z jednym,
a z czterema poznańskimi przedszkolami, a mianowicie: Przedszkolem nr 71
„Pod Topolą”, Przedszkolem nr 30 „Mały Olimpijczyk”, Przedszkolem nr 86 „Tęczowy Świat” oraz Niepublicznym Przedszkolem „Galileo”. Ponadto, by zapewnić wszystkim instytucjom kompleksowość i wielopłaszczyznowość działań, partnerami projektu będą: Koło Naukowe Pedagogów-Terapeutów AGO, Studenckie Koło Naukowe Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Koło Naukowe Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej „RAZEM” działające na Wydziale Studiów Edukacyjnych.

 

 

Podczas projektu realizowane będą cztery główne obszary:

 

I – „Maluchy na Uniwersytecie”, czyli zapoznanie najmłodszych uczestników projektu z przestrzenią i funkcjonowaniem Uniwersytetu.

 

II – „Studenci przedszkolakom”, czyli współpraca studentów Wydziału Studiów Edukacyjnych z najmłodszymi uczestnikami projektu w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych, warsztatów, prelekcji oraz szeroko
pojętych działań twórczych.

 

III – „Poznajemy, wiemy, umiemy”, czyli współpraca dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego ze studentami Wydziału Studiów Edukacyjnych
w zakresie zapoznania z przestrzenią, funkcjonowaniem i dokumentacją instytucji oraz poszerzania wiedzy praktycznej poprzez obserwacje i prowadzenie przez studentów zajęć z dziećmi oraz imprez okolicznościowych.

 

IV – „Poszerzyć horyzonty”, czyli współpraca studentów, nauczycieli i rodziców dzieci w zakresie wymiany dobrych praktyk i wzmacniania oraz wzbogacania warsztatu pracy z dzieckiem w środowisku rodzinnym, przedszkolnym i społecznym. Ponadto w ramach tego obszaru zorganizowane zostaną warsztaty i prelekcje, a także zostaną przeprowadzone badania naukowe, będące analizą, zbiorem obserwacji i doświadczeń studentów w zakresie kompetencji nauczycielskich.

 

Ramowy plan działań projektowych obejmuje działalność od lutego do czerwca 2016 roku, natomiast część badawcza będzie trwać do października 2016 roku.