Ramowy rozkład dnia


  

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

w Przedszkolu nr 71 „Pod Topolą” w Poznaniu

Rok szkolny 2019/2020

 

Godzina

Zajęcia

06:00 - 08:30

-schodzenie się dzieci, zabawy swobodne  w kącikach tematycznych według zainteresowań i inwencji dzieci ,praca indywidualna
- rozmowy kierowane  indywidualne i  w małych grupach związane
z zainteresowaniami dzieci , obserwacje
- ćwiczenia poranne  lub zabawy ruchowe  przy muzyce, zabawy
ze śpiewem,
- czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe

8:30 – 9:00

-śniadanie: kształcenie nawyków estetycznego , kulturalnego
i samodzielnego spożywania posiłków

9:00 - 11:30

- zajęcia dydaktyczne grupowe realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, spacery, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze- realizacja zadań w ramach następujących obszarów edukacyjnych mających na celu przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole:

1)      fizycznym; 

2)      emocjonalnym; 

3)      społecznym;

4)      poznawczym. 

- ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, grafomotoryki, sensoryki itp.)
-zabawy swobodne,-
- praca indywidualna, obserwacje,
- czynności porządkowe,

11:30 -11:40

-przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe, higieniczne, organizacyjne

11:40 -12:00

-obiad: kształcenie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków

12:00 -13:45

- przygotowanie do odpoczynku:  czynności higieniczne, organizacyjne i samoobsługowe,
- odpoczynek połączony ze słuchaniem bajek, muzyki , słuchowisk
- zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci  w sali lub
 w  ogrodzie,
- praca indywidualna, obserwacje
- zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy , piosenek,
- czynności porządkowe i organizacyjne

13:45 -14.00

-czynności samoobsługowe, higieniczne, organizacyjne i porządkowe przed podwieczorkiem

14.00-14.15

-podwieczorek: kształcenie nawyków estetycznego, kulturalnego
i samodzielnego spożywania posiłków

14:15-17:00

-zabawy swobodne w kącikach tematycznych według zainteresowań
 i inwencji dzieci,
- praca indywidualna, obserwacje,
- zabawa ruchowa,