Samodzielnie u starszaków, w gr. V


 

 

 

Starszacy już samodzielnie nakładają sobie porcje-ile nałożą, tyle trzeba zjeść. Dzisiaj pulpety rybne!