Tablit- to program, którym pracują dzieci w gr. III. Póki, co!