Tradycyjne Jasełka w wykonaniu gr. IV zakończyły tegoroczne spotkania gwiazdkowe