Ważne dokumenty przedszkolne


[pobierz] 0.1 MB Koncepcja pracy p71 na lata szkolne 2017 2018 do 2
[pobierz] 0.1 MB Zgoda rodziców na przetwarzanie danych swoich i dz
[pobierz] 0.1 MB Klauzula inf., dla osób upoważ
[pobierz] 0.1 MB Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka p 71
[pobierz] 0.1 MB Zgoda na publikacje dziecko-rodo-01
[pobierz] 0.1 MB Konto bankowe - zwroty p 71--01
[pobierz] 0.1 MB zmiana-od-1-stycznia-2019-odplatnosc
[pobierz] 0.1 MB Wniosek o obniżenie kosztów p 71--01
[pobierz] 0.2 MB Plan roczny p71 2018-2019-01
[pobierz] 0.1 MB Plan współpracy z rodzicami 1
[pobierz] 0.1 MB Procedury zagrożenia p71 rok szkolny-2018-2019
[pobierz] 0.1 MB Program wychowawczo-profilaktyczny p71---11
[pobierz] 0.2 MB Regulamin odbioru dzieci z p71--01
[pobierz] 0.1 MB Regulamin wycieczki
[pobierz] 0.4 MB Statut Przedszkola nr 71
[pobierz] 0.1 MB Strategia działań wych
[pobierz] 0.1 MB Zestaw programów dopuszczonych do użytku w przedsz