Zakończenie II edycji projektu


 

  

W murach UAM odbyła sie piękna uroczystość zakończenia II edycji projektu Przedszkolaki na Uniwersytecie. Były kwiaty i podziekowania i certyfikaty i łzy wzruszenia, retrospektywne zdjecia i moc oklasków dla organizatorów i uczestników, zwlaszcza dla pionierki przedsiwzięcia doktorantki, Anny Schmidt z ramienia uczelni
i p. dyr. Marzenny Bolińkiej z ramienia uczestników. Cieszymy sie za już i czekamy na jeszcze, co nam solennie obiecano!