Informacje dyrektora


 

 

Rok szkolny 2018 / 2019 rozpoczyna się 1 września 2018 roku

 

Dzieci do przedszkola przychodzą 3 września 2018, zgodnie

z godzinami podanymi przez rodziców w porozumieniu woli
zapisu dziecka do przedszkola, na rok szkolny 2018/2019

 

1. Dzieci należy przyprowadzić najpóźniej do 8.15.

 

2. Dzieci przyprowadzone do przedszkola muszą być zdrowe.

 

3. Dzieci muszą mieć: paputki, ręcznik, rzeczy na przebranie w woreczku,

w szatni, pościel z kocem, jasiek i piżamkę (tylko GRUPA I).

 

4. Osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka z przedszkola

muszą posiadać ze sobą dowód osobisty, a wcześniej, rodzice muszą,

na piśmie upoważnić osoby odbierające – wzór pisma, dostępny

u wychowawców, w grupach.

 

5. ZEBRANIA dla rodziców – OBOWIĄZKOWE (bez udziału dzieci) -

ogólne z dyrektorem przedszkola i z wychowawcami w grupach:

 

a) 6 września – godz. 17.00 grupa: I, II i V

 

b) 10 września – godzina 17.00 grupa: III i IV