Informacje dyrektora


 

Drodzy Rodzice naszych dzieci!

 

Informacja Komitetu Strajkowego
na 24 kwietnia 2019 r.

Strajk, 25 kwietnia 2019 r. będzie kontynuowało
60% nauczycielek.

 

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania wyraził zgodę
na zawieszenie zajęć w Przedszkolu nr 71 „Pod Topolą”,
w Poznaniu, w dniu 25 kwietnia 2019 r.

 

O kolejnych krokach będziemy Państwa informować
poprzez stronę internetową www.podtopola.pl
oraz pod numerem telefonu 618472469.

 

Z wyrazami szacunku

 

Marzenna Bolińska
Dyrektor przedszkola

 

 

 

  

 

 

 

 Drodzy Rodzice naszych dzieci!

Informacja Komitetu Strajkowego
na 16 i 17 kwietnia 2019r.

Nauczycielki kontynuują strajk w formie rotacyjnej.
Chcemy podtrzymać tradycje wielkanocne
w naszym przedszkolu,
dlatego we wtorek i środę, tj., 16 i 17 kwietnia 2019r.,
organizujemy Zajączka i śniadanie wielkanocne.

Jeżeli nadal nauczyciele nie osiągną porozumienia z rządem,
w czwartek i piątek, tj. 18 i 19 kwietnia 2019r.,
strajk będzie kontynuowało 80% nauczycielek.

O kolejnych krokach będziemy Państwa informować
poprzez stronę internetową www.podtopola.pl
oraz pod numerem telefonu 618472469.

Z wyrazami szacunku
Marzenna Bolińska
Dyrektor przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,
Rodzice dzieci naszego Przedszkola! 

 

Przedstawiam sytuację strajkową w Przedszkolu nr 71
„Pod Topolą”
w Poznaniu na dzień 15 kwietnia 2019:

 

90% nauczycieli kontynuuje strajk.

 

Przedszkole może przyjąć 15 kwietnia 2019 r.
do 25 dzieci z zachowaniem bezpiecznych warunków pracy.

 

Dyrektor organizuje pracę w placówce tak, aby ograniczyć wystąpienie zdarzeń, w których zdrowie i bezpieczeństwo dzieci może być zagrożone.
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w Przedszkolu nr 71 „Pod Topolą” w Poznaniu na 15 kwietnia 2019 r.

 

Od 16 kwietnia 2019 r. wszystkie oddziały
będą funkcjonowały.

 

17 kwietnia 2019 r. w środę, będzie zajączek
i śniadanie wielkanocne.
Prosimy, aby dzieci przyniosły koszyczki !!!

 

Z wyrazami szacunku
Marzenna Bolińska, dyrektor przedszkola

 

 

 

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci naszego Przedszkola!

 

Przedstawiam sytuację strajkową
w Przedszkolu nr 71

 „Pod Topolą”w Poznaniu:


100% nauczycieli kontynuuje strajk
11 i 12 kwietnia 2019 r.,
stąd zawieszenie zajęć w przedszkolu
na czwartek i piątek.

 

Dyrektor organizuje pracę w placówce tak, aby ograniczyć wystąpienie zdarzeń, w których zdrowie i bezpieczeństwo dzieci może być zagrożone.
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w Przedszkolu nr 71 „Pod Topolą” w Poznaniu do 12 kwietnia 2019 r.
O bieżącej sytuacji i kolejnych krokach będziemy Państwa informować codziennie poprzez stronę internetową www.podtopola.pl
i pod numerem telefonu 618472469.

Dlatego uprzejmie proszę o śledzenie informacji.
Szanowni Państwo, wyrażam nadzieję, że zgodna współpraca
i wyrozumiałość pomogą sprostać wyzwaniom, które stają przed nami w tym szczególnym czasie.

 

Z wyrazami szacunku
Marzenna Bolińska, dyrektor przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci naszego Przedszkola!

 

Przedstawiam sytuację strajkową w Przedszkolu nr 71
„Pod Topolą” w Poznaniu na dzień 10 kwietnia 2019:

90% nauczycieli kontynuuje strajk, jedna nauczycielka przerywa strajk na dzień 10 kwietnia 2019 r.
Przedszkole może przyjąć 10 kwietnia 2019 r.
do 25 dzieci
z zachowaniem bezpiecznych warunków pracy.
Dyrektor organizuje pracę w placówce tak, aby ograniczyć
wystąpienie zdarzeń,
w których zdrowie i bezpieczeństwo dzieci może być zagrożone.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w Przedszkolu nr 71 „Pod Topolą” w Poznaniu
od 10 kwietnia 2019 do 12 kwietnia 2019 r.

O bieżącej sytuacji i kolejnych krokach będziemy Państwa informować codziennie poprzez stronę internetową www.podtopola.pl
i pod numerem telefonu 618472469.

Dlatego uprzejmie proszę o śledzenie informacji.
Szanowni Państwo, wyrażam nadzieję, że zgodna współpraca
i wyrozumiałość pomogą sprostać wyzwaniom,
które stają przed nami
w tym szczególnym czasie.


Z wyrazami szacunku

Marzenna Bolińska, dyrektor przedszkola

 

 

 

Szanowni Rodzice dzieci naszego przedszkola!

 

W związku z podjęciem przez nauczycieli i pracowników przedszkola akcji strajkowej od 8 kwietnia 2019 roku do 9 kwietnia 2019 r., zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolu będą zawieszone. Dyrektor przedszkola uzyskał zgodę, od organu prowadzącego przedszkole, na zawieszenie zajęć, w związku z mogącymi pojawić się zdarzeniami, w których zdrowie i bezpieczeństwo dzieci może być zagrożone.

(Zgodnie z przepisem § 18, pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach -Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm., dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia, jeśli wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.)

Ponieważ nie można przewidzieć, czy i jak długo potrwa akcja strajkowa, to decyzja o zawieszeniu zajęć będzie przekazywana na bieżąco.

O bieżącej sytuacji i kolejnych krokach będziemy Państwa informować poprzez stronę internetową www.podtopola.pl i pod numerem telefonu 618472469.
Dlatego uprzejmie proszę o śledzenie informacji.
Szanowni Państwo, wyrażam nadzieję, że zgodna współpraca

i wyrozumiałość pomogą sprostać wyzwaniom, które staną przed nami w tym szczególnym czasie.

 

Z wyrazami szacunku

Marzenna Bolińska

 

Informacje dla rodziców od Miasta Poznań!


Drogi Rodzicu prosimy:
• skontaktuj się ze szkołą, aby wstępnie ustalić czy w dniu strajku zajęcia będą się odbywać (dyrektor szkoły podejmuje decyzje dotyczące organizacji pracy placówki) pamiętajmy, że ze względu na dynamiczną sytuację każdego dnia strajku, sytuacja
w placówce może ulec zmianie;
• sprawdzaj dziennik elektroniczny – dyrektorzy zamieszczać w nim będą informacje
o bieżącej sytuacji;
• zapoznaj się z ofertą zajęć w placówkach pozaszkolnych dostępnych na stronie: www.poznan.pl, www.poznan.pl/oswiata

Drogi Rodzicu, przypominamy, że jeśli Twoja szkoła jest na liście strajkujących nie oznacza to jeszcze, że od 8 kwietnia będzie zamknięta. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może w tym dniu, podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć na czas oznaczony.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt ze szkołą/przedszkolem.

Zasiłek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem

Rodzicu, jeśli masz dziecko do lat 8, a Twoja szkoła będzie zamknięta i zostałeś o tym poinformowany w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem ich zamknięcia, to możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. O świadczeniach należnych rodzicom na czas strajku nauczycieli stanowi "Ustawa oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa", Dziennik Ustaw z 2017, pozycja 1368, art 32 ustęp 1.
W celu skorzystania z zasiłku należy:

1. Przedstawić pracodawcy Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

2. Wypełnić wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:
https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

Zasiłek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły jest płatny 80%.

Urlop na opiekę nad dzieckiem
Rodzic może skorzystać z urlopu na opiekę nad dzieckiem do lat 14 na podstawie art. 188 Ustawy kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (ze zm.).

Zapewnienie opieki nad dzieckiem
W celu zapewnienia dziecku opieki rodzic może skorzystać z:
• urlopu wypoczynkowego,
• urlopu na opiekę nad dzieckiem do lat 14 na podstawie art. 188 Ustawy kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (ze zm.),
• urlopu na żądanie
• zasiłku z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia szkoły § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r.
w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Oferta zajęć
Oferta jest przygotowana przez instytucje miejskie, instytucje kultury, ośrodki sportu
i rekreacji. Umożliwiamy skorzystanie z miejskich obiektów, oferujemy atrakcje z udziałem instruktorów i trenerów.
Ośrodki nie zapewniają opieki, dlatego też zapraszamy z rodzicami/opiekunami.
Wyszukaj, zadzwoń i przyjdź. Zapraszamy.

Kompleksową ofertę wraz z zapewnieniem opieki w godzinach 8:00-16:00, w dniach 8,9,10 kwietnia zapewnią domy kultury, które podlegają pod Spółdzielnie Mieszkaniową OSIEDLE MŁODYCH w Poznaniu.
Pełna oferta znajduje się na stronach www.poznan.pl, www.poznan.pl/oswiata

Patrole Straży Miejskiej
Straż Miejska zadeklarowała oddelegowanie funkcjonariuszy do zapewnienia porządku
w mieście.

Egzaminy dla gimnazjalistów i uczniów klas ósmych
Informacje dotyczące egzaminów posiadają dyrektorzy szkół.
W przypadku bardziej szczegółowych informacji można kontaktować się z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, https://www.oke.poznan.pl/ która przygotowuje egzaminy.

Pytania
Ile trwać będzie strajk?

Nie ma informacji w tej chwili jak długo trwać będzie strajk. Decyzja należy do organizatora strajku tj. organizacji związkowych.

Co z bezpieczeństwem dzieci, które nie pójdą do szkoły?

Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, które nie pójdą do szkoły/przedszkola odpowiada rodzic. Miasto planuje zwiększyć liczbę patroli Straży Miejskiej w czasie strajku.

Czy egzaminy się odbędą?

Pytania dotyczące egzaminów należy kierować do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej https://www.oke.poznan.pl/ tel. (61) 854 01 60 , która je przygotowuje lub do dyrektora szkoły.

Czy zasiłek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły jest płatny?
Tak, 80%.

Czy szkoła lub przedszkole może przyjąć dzieci, jeśli nie strajkuje 100 procent nauczycieli?
Może, jeśli jest co najmniej dwoje nauczycieli, przyjąć dzieci np. do świetlicy. Może zapewnić im opiekę, a nie zajęcia dydaktyczne, bo prowadzenie tych zajęć jest zawieszone na czas trwania strajku. Jeden nauczyciel może sprawować opiekę nad max 25 osobami.

Czy dyrektor może przyjąć 25 osobowa grupę dzieci, jeśli jest w szkole? Jest przecież także nauczycielem?

To jest decyzja dyrektora placówki, czy jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo. Należy mieć na uwadze, że według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, zgodnie z § 7 pkt 1. na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.

Czy dyrektor może zamknąć szkołę i nikogo nie wpuszczać?
W sytuacji, gdy dyrektor szkoły/przedszkola nie może zapewnić dzieciom/uczniom bezpieczeństwa z uwagi na strajk nauczycieli, podejmuje adekwatne do sytuacji działania.

Telefony dyżurujące podczas trwania strajku w dni robocze, w godzinach 7:30-20:00 Poznań Kontakt 61 646 33 44, 61 88 88 680
oraz
w najbliższą niedzielę tj. 7 kwietnia w g.12:00-20:00 pod numerem
tel. - 61 88 88 680

Miasto Poznań jest w stałym kontakcie z przedstawicielami związków zawodowych i w zależności od informacji będzie reagować, a także informować mieszkańców o bieżącej sytuacji.
Na stronie miasta Poznania (aktualności) oraz na stronie Wydziału Oświaty (Poznański Serwis Oświatowy) na bieżąco będą umieszczane informacje o sytuacji w placówkach. Niezbędne informacje rodzice będą mogli uzyskać także telefonicznie. Zarówno pod numerem telefonu Poznań - Kontakt (61 646 33 44), jak i na specjalnie w tym celu uruchomionej infolinii.
O dalszych decyzjach będziemy Państwa na bieżąco informować. Jeśli będziemy już znali ostateczną decyzję (porozumienie) na linii Rząd - ZNP o strajku, to natychmiast wyślemy informację do Państwa, jak wygląda sytuacja w przedszkolu.

 

   Szanowni Rodzice dzieci naszego przedszkola!

 

W związku z podjęciem przez nauczycieli i pracowników przedszkola akcji strajkowej od 8 kwietnia 2019 roku, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolu będą zawieszone na
8 i 9 kwietnia 2019 r. Dyrektor przedszkola uzyskał zgodę, od organu prowadzącego przedszkole, na zawieszenie zajęć, w związku z mogącymi pojawić się nieprzewidzianymi zdarzeniami, w których zdrowie i bezpieczeństwo dzieci może być zagrożone.

(Zgodnie z przepisem § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach -Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm., dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.)
Ponieważ nie można przewidzieć, czy i jak długo potrwa akcja strajkowa, to decyzja o zawieszeniu zajęć będzie przekazywana na bieżąco.

O bieżącej sytuacji i kolejnych krokach będziemy Państwa informować poprzez stronę internetową www.podtopola.pl i pod numerem telefonu 618472469 w godzinach pracy przedszkola.
Dlatego uprzejmie proszę o śledzenie informacji.
W przypadku ewentualnego odwołania zajęć, pracujący rodzice, którzy nie mają z kim zostawić dziecka mają możliwość wystąpienia do pracodawcy o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on bowiem nie tylko wtedy, gdy dziecko zachoruje, ale także w sytuacji, gdy przedszkole, szkoła lub żłobek są zamknięte. Dotyczy to dzieci w wieku do 8 lat. Przysługuje matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Wynosi 80% wynagrodzenia i można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę.
Szanowni Państwo, wyrażam nadzieję, że zgodna współpraca
i wyrozumiałość pomogą sprostać wyzwaniom, które staną przed
nami w tym szczególnym czasie.

Z wyrazami szacunku
Marzenna Bolińska – dyrektor przedszkola

 

 

 

 

    

Szanowni Rodzice dzieci naszego przedszkola!


     W związku z tym, że prawdopodobnie od poniedziałku 8.04.2019r. wszyscy nauczyciele i większość pracowników naszego przedszkola przystąpi do strajku, może nastąpić zawieszenie zajęć.
Zwracam się do Państwa z prośbą o przewidzenie możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki.
Bardzo proszę o zrozumienie tej trudnej sytuacji.

Miasto Poznań jest w stałym kontakcie z przedstawicielami związków zawodowych i w zależności od informacji będzie reagować, a także informować mieszkańców o bieżącej sytuacji.
Na stronie miasta Poznania (aktualności) oraz na stronie Wydziału Oświaty (Poznański Serwis Oświatowy) na bieżąco będą umieszczane informacje o sytuacji w placówkach. Niezbędne informacje rodzice będą mogli uzyskać także telefonicznie. Zarówno pod numerem telefonu Poznań - Kontakt (61 646 33 44), jak i na specjalnie w tym celu uruchomionej infolinii.
O dalszych decyzjach będziemy Państwa na bieżąco informować. Jeśli będziemy już znali ostateczną decyzję ZNP o strajku, natychmiast przekażemy ją Państwu. Również przekażemy ew. rekomendację pozostawienia dziecka w domu.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor przedszkola

 

 

 

 

 

 

ROK 2018 / 2019
Z ważnością od 1 stycznia 2019


STAWKA GODZINOWA – 1 ZŁ


Godziny płatne: od 6.00. do 8.00 i od 13.00 do 17.00


Godziny bezpłatne: od 8.00 do 13.00

 

STAWKA ŻYWIENIOWA:


PEŁNE WYŻYWIENIE (śniadanie, obiad, podwieczorek) 7,50

 

PŁATNOŚĆ PRZELEWEM NA DWA INDYWIDUALNE KONTA


Od 1 stycznia 2019 każde dziecko ma indywidualne konta
za pobyt godzinowy oraz za wyżywienie.

PROSIMY zwrócić uwagę, aby wprowadzić
w przelewie bankowym NOWE KONTA
podane na rachunku za styczeń 2019.

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE (WYŻYWIENIE, STAWKA GODZINOWA) NALEŻY REGULOWAĆ ZA POŚREDNICTWEM KONT BANKOWYCH DO 10 -GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

TERMIN PŁATNOŚCI OZNACZA DZIEŃ WPŁYWU NALEŻNOŚCI.

 

ULGI W ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE
OBNIŻA SIĘ WYSOKOŚĆ OPŁATY O:


- 50% - NA DZIECKO KORZYSTAJĄCE Z USŁUG PRZEDSZKOLA, NA KTÓRE PRZYZNANY JEST JEDNOCZEŚNIE ZASIŁEK RODZINNY I ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

  

- 50% - ZA DRUGIE DZIECKO W PRZEDSZKOLU
Z TEJ SAMEJ RODZINY NIE POBIERA SIĘ OPŁATY:

 

-ZA DRUGIE DZIECKO Z RODZINY KORZYSTAJĄCEJ
Z PRZEDSZKOLA, NA KTÓRE JEST PRZYZNANY ZASIŁEK RODZINNY
I PIELĘGNACYJNY

 

-ZA TRZECIE DZIECKO, GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA TROJE DZIECI Z TEJ SAMEJ RODZINY

 
-W PRZYPADKU, GDY RODZIC (OPIEKUN PRAWNY) WYCHOWUJE CZWORO I WIĘCEJ DZIECI, POZOSTAJĄCYCH NA JEGO UTRZYMANIU I WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM (DZIECI PEŁNOLETNIE ZALICZA SIĘ, GDY POBIERAJĄ NAUKĘ JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIŻ DO 24 R.Ż.) BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA


-GDY DZIECKO POSIADA ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, OPINIĘ O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU
LUB UCZĘSZCZA DO ODDZIAŁÓW SPECJALNYCH W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ.


SZCZEGÓŁY: Uchwała Nr LXIX/1275/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2018 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez MIASTO POZNAŃ i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

 

 

 

 

Informuję, że przedszkole nasze w roku szkolnym

 

2018/2019 pełni dyżur w lipcu.

W sierpniu przedszkole jest zamknięte.

 

W sierpniu dyżur pełni Przedszkole nr 96

 

"Jarzębinka", przy ul. Janickiego