Informacje dyrektora


  

ROK 2018 / 2019
Z ważnością od 1 stycznia 2019


STAWKA GODZINOWA – 1 ZŁ


Godziny płatne: od 6.00. do 8.00 i od 13.00 do 17.00


Godziny bezpłatne: od 8.00 do 13.00

 

STAWKA ŻYWIENIOWA:


PEŁNE WYŻYWIENIE (śniadanie, obiad, podwieczorek) 7,50

 

PŁATNOŚĆ PRZELEWEM NA DWA INDYWIDUALNE KONTA


Od 1 stycznia 2019 każde dziecko ma indywidualne konta
za pobyt godzinowy oraz za wyżywienie.

PROSIMY zwrócić uwagę, aby wprowadzić
w przelewie bankowym NOWE KONTA
podane na rachunku za styczeń 2019.

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE (WYŻYWIENIE, STAWKA GODZINOWA) NALEŻY REGULOWAĆ ZA POŚREDNICTWEM KONT BANKOWYCH DO 10 -GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

TERMIN PŁATNOŚCI OZNACZA DZIEŃ WPŁYWU NALEŻNOŚCI.

 

ULGI W ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE
OBNIŻA SIĘ WYSOKOŚĆ OPŁATY O:


- 50% - NA DZIECKO KORZYSTAJĄCE Z USŁUG PRZEDSZKOLA, NA KTÓRE PRZYZNANY JEST JEDNOCZEŚNIE ZASIŁEK RODZINNY I ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

  

- 50% - ZA DRUGIE DZIECKO W PRZEDSZKOLU
Z TEJ SAMEJ RODZINY NIE POBIERA SIĘ OPŁATY:

 

-ZA DRUGIE DZIECKO Z RODZINY KORZYSTAJĄCEJ
Z PRZEDSZKOLA, NA KTÓRE JEST PRZYZNANY ZASIŁEK RODZINNY
I PIELĘGNACYJNY

 

-ZA TRZECIE DZIECKO, GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA TROJE DZIECI Z TEJ SAMEJ RODZINY

 
-W PRZYPADKU, GDY RODZIC (OPIEKUN PRAWNY) WYCHOWUJE CZWORO I WIĘCEJ DZIECI, POZOSTAJĄCYCH NA JEGO UTRZYMANIU I WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM (DZIECI PEŁNOLETNIE ZALICZA SIĘ, GDY POBIERAJĄ NAUKĘ JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIŻ DO 24 R.Ż.) BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA


-GDY DZIECKO POSIADA ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, OPINIĘ O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU
LUB UCZĘSZCZA DO ODDZIAŁÓW SPECJALNYCH W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ.


SZCZEGÓŁY: Uchwała Nr LXIX/1275/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2018 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez MIASTO POZNAŃ i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.