Informacje dyrektora


 

 

UWAGA RODZICE !!!

 

Do 10 października 2019 roku należy uiścić opłaty za przedszkole.
Dane do zapłaty znajdują się w programie iPrzedszkole:
loginy i hasła zostały wszystkim Państwu wydane.
Logując się do programu należy wykonać następujące kroki w celu odczytania opłat za przedszkole, za miesiąc wrzesień 2019:

 

1. Po zalogowaniu się należy otworzyć po lewej stronie –
okienko „Zobacz szczegóły”

 

2. Następnie otworzy się okno: „Aktualna należność”

 

3. Klikamy na dole w „Szczegóły” i otworzy się okno

z aktualnymi płatnościami - pasek z danymi do zapłaty

na dwa konta: opłata podstawowa za godziny i opłata za posiłek.

 

Tę formę płatności Państwo już znacie.

 

Proszę o terminowe uiszczenie odpłatności za przedszkole

najpóźniej do 10 października 2019.

 

Dziękuję! 


Dyrektor przedszkola – Marzenna Bolińska

 

 

 

ROK 2019 / 2020

 

z ważnością od 1 września 2019


STAWKA GODZINOWA – 1zł, pozostaje bez zmian.

 

Godziny płatne: od 6.00 do 8.00 i od 13.00 do 17.00


Godziny bezpłatne: od 8.00 do 13.00

 

STAWKA ŻYWIENIOWA - PEŁNE WYŻYWIENIE:


(śniadanie, obiad, podwieczorek) 7,50 zł

 

PŁATNOŚĆ PRZELEWEM NA DWA INDYWIDUALNE KONTA

 

Od 1 września 2019 każde dziecko ma indywidualne konta:

 

za pobyt godzinowy oraz za wyżywienie.

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE (WYŻYWIENIE, STAWKA GODZINOWA)

 

NALEŻY REGULOWAĆ ZA POŚREDNICTWEM KONT BANKOWYCH

 

DO 10 -GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.


TERMIN PŁATNOŚCI OZNACZA DZIEŃ WPŁYWU NALEŻNOŚCI.

 

Uchwała Nr XV/237/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019r.
w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego z 2019r., poz.6760) oraz Statut Przedszkola nr 71 „POD TOPOLĄ” w Poznaniu