Rada Rodziców-ogłoszenia


 

Załącznik do uchwały nr 1/2018

 

Prezydium Rady Rodziców
Przedszkola nr 71 „POD TOPOLĄ” w Poznaniu
w roku szkolnym 2018/2019

 

1. Przewodnicząca – Joanna Dzięczkowska - Niklewicz
2. Zastępca przewodniczącego – Aneta Marjanowska
3. Sekretarz – Natalia Markwitz-Grzyb
4. Skarbnik – Agnieszka Paździor

 

 

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

GRUPA I
Małgorzata Brokmann
Leszek Rymarczuk
Joanna Grabowska Hryniewicz
Anna Buda - Grenda


GRUPA II
Przemysław Guzik
Hanna Pochyluk
Alicja Bąbała


GRUPA III
Joanna Dzięczkowska - Niklewicz
Aneta Marjanowska
Łukasz Ratajczak


GRUPA IV
Agnieszka Paździor
Natalia Markwitz - Grzyb
Anna Bąbelczyk - Pędziwiatr


GRUPA V
Agnieszka Łaźniak
Żaneta Pałaszewska
Anna Ignatiuk

 

 

[pobierz] 0.1 MB Regulamin RR 20